1 Bild

TSV GYMWELT Sommerprogramm - Ganzkörpertraining

TSV Ellhofen e.V. Turnen
TSV Ellhofen e.V. Turnen | Ellhofen | am 21.08.2019 | 10 mal gelesen

Ellhofen: Sporthalle | Ganzkörpertraining mit Sonja im Sportpark hinter der Sporthalle

1 Bild

TSV GYMWELT - Sommerptogramm - Ganzkörpertraining

TSV Ellhofen e.V. Turnen
TSV Ellhofen e.V. Turnen | Ellhofen | am 01.08.2019 | 11 mal gelesen

Ellhofen: Sporthalle | Ganzkörpertraining mit Sonja im Sportpark hinter der Sporthalle 

1 Bild

TSV GYMWELT-Sommerprogramm

TSV Ellhofen e.V. Turnen
TSV Ellhofen e.V. Turnen | Ellhofen | am 24.07.2019 | 7 mal gelesen

Ellhofen: Sporthalle | Ganzkörpertraining mit Sonja im Sportpark hinter der Sporthalle

1 Bild

GYMWELT Sommerprogramm - Ganzkörpertraining

TSV Ellhofen e.V. Turnen
TSV Ellhofen e.V. Turnen | Ellhofen | am 30.07.2018 | 7 mal gelesen

Ellhofen: Sporthalle | Zum Abschluss nochmal Ganzkörpertraining mit Sonja im Sportpark hinter der Sporthalle 

1 Bild

GYMWELT Sommerprogramm - Ganzkörpertraining

TSV Ellhofen e.V. Turnen
TSV Ellhofen e.V. Turnen | Ellhofen | am 30.07.2018 | 6 mal gelesen

Ellhofen: Sporthalle | Ganzkörpertraining mit Sonja im Sportpark hinter der Sporthalle 

1 Bild

GYMWELT Sommerprogramm - Ganzkörpertraining

TSV Ellhofen e.V. Turnen
TSV Ellhofen e.V. Turnen | Ellhofen | am 30.07.2018 | 3 mal gelesen

Ellhofen: Sporthalle | Ganzkörpertraining mit Sonja im Sportpark hinter der Sporthalle

4 Bilder

GYMWELT-SOMMERPROGRAMM - GANZKÖRPERTRAINING

TSV Ellhofen e.V. Turnen
TSV Ellhofen e.V. Turnen | Ellhofen | am 27.08.2017 | 15 mal gelesen

Ellhofen: Sporthalle | Das GYMWELT-Sommerprogramm geht weiter. Ab jetzt sind alle Angebote "OpenAir" im Sportpark hinter der Sporthalle. Mit Sonja Hirth gibt es heute "Ganzkörpertraining". Kursgebühren: 2,00 € oder TSV-GYMWELT-Karte

2 Bilder

GYMWELT-SOMMERPROGRAMM - GANZKÖRPERTRAINING

TSV Ellhofen e.V. Turnen
TSV Ellhofen e.V. Turnen | Ellhofen | am 22.08.2017 | 6 mal gelesen

Ellhofen: Sporthalle | Das GYMWELT-Sommerprogramm geht weiter. Ab jetzt sind alle Angebote "OpenAir" im Sportpark hinter der Sporthalle. Mit Sonja Hirth gibt es heute "Ganzkörpertraining". Kursgebühren: 2,00 € oder TSV-GYMWELT-Karte

2 Bilder

GYMWELT-SOMMERPROGRAMM - Ganzkörpertraining

TSV Ellhofen e.V. Turnen
TSV Ellhofen e.V. Turnen | Ellhofen | am 08.08.2017 | 15 mal gelesen

Ellhofen: Sporthalle | Das GYMWELT-Sommerprogramm geht weiter. Ab jetzt sind alle Angebote "OpenAir" im Sportpark hinter der Sporthalle. Mit Sonja Hirth gibt es heute  "Ganzkörpertraining". Kursgebühren: 2,00 € oder TSV-GYMWELT-Karte