1 Bild

TSV GYMWELT Sommerprogramm - Rücken von Kopf bis Fuß

TSV Ellhofen e.V. Turnen
TSV Ellhofen e.V. Turnen | Ellhofen | am 21.08.2019 | 16 mal gelesen

Ellhofen: Sporthalle | Rückentraining mit Doli im Sportpark hinter der Sporthalle

1 Bild

TSV GYMWELT Sommerprogramm - Latination

TSV Ellhofen e.V. Turnen
TSV Ellhofen e.V. Turnen | Ellhofen | am 21.08.2019 | 17 mal gelesen

Ellhofen: Sporthalle | Latination mit Monica  im Sportpark hinter der Sporthalle

1 Bild

TSV GYMWELT Sommerprogramm - M.A.X.

TSV Ellhofen e.V. Turnen
TSV Ellhofen e.V. Turnen | Ellhofen | am 21.08.2019 | 14 mal gelesen

Ellhofen: Sporthalle | M.A.X. mit Maren 

1 Bild

TSV GYMWELT Sommerprogramm - Rücken von Kopf bis Fuß

TSV Ellhofen e.V. Turnen
TSV Ellhofen e.V. Turnen | Ellhofen | am 21.08.2019 | 13 mal gelesen

Ellhofen: Sporthalle | Rückentraining mit Doli 

1 Bild

TSV GYMWELT Sommerprogramm - Kräftigung / Ausdauer

TSV Ellhofen e.V. Turnen
TSV Ellhofen e.V. Turnen | Ellhofen | am 21.08.2019 | 12 mal gelesen

Ellhofen: Sporthalle | Kräftigung- und Ausdauertraining mit Mareike

1 Bild

TSV GYMWELT Sommerprogramm - Zumba

TSV Ellhofen e.V. Turnen
TSV Ellhofen e.V. Turnen | Ellhofen | am 21.08.2019 | 12 mal gelesen

Ellhofen: Sporthalle | Zumba mit Chrissi im Sportpark hinter der Sporthalle